Thực tập kế toán thanh toán

At: NKID Group

City/Province Job Type
Ho Chi Minh Internship

Requirements & Descriptions

Requirements

  • Kinh nghiệm: Trên 0-1 năm
  • Trình độ học vấn: Đại học
  • Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán/ Kinh tế/ Khác
  • Vi tính: Thành thạo word, Excel, các phần mềm kế toán

Descriptions

  • Tiếp nhận hồ sơ cần thanh toán từ bộ phận kế toán
  • Nhập liệu file AP phân loại hồ sơ, theo dõi hồ sơ. Nhập chứng từ trên SAP.
  • Lập phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy nhận nợ, lập lệnh ibanking và trình ký duyệt lệnh thanh toán.
  • Gửi hồ sơ đi ngân hàng
  • Hàng tháng lấy sổ phụ ngân hàng, hóa đơn về lưu vào hồ sơ
Salary Cạnh tranh Number Of Positions 1
Function Accounting Tax Audit Posted At 07/07/2019
Thực tập kế toán thanh toán is expired at 20/07/2019

Employer Information

NKID Group

N KID Group specializes in the kid lifestyle industry in Vietnam, with operations across various business verticals including: kid edutainment centers (tiNiWorld Edutainment Center, T CLB Center), kid product distribution (PNC Toys), and Toys & Baby Products consumer retailing (Toyland & Babyland store chain).

Size: 2000 - 5000

More jobs from NKID Group